Monday, January 31, 2011

La oss prise fruktbarheten, for den lar de snakkesalige slippe til [.NO #DLD]

Eller: Det hjertet er fullt av, renner munnen over med. Her: Trafikkdata og grådighet.

I dag har vi spesiell grunn til å være takknemlige for menneskelig fruktbarhet. Spesielt må vi takke justisminister Storbergets ektefelle for å ha medvirket til at mannen fikk anledning til å ta pappaperm akkurat nå. Uten en justisminister på pappaperm og med forsvarsministeren som vikar hadde vi nemlig ikke fått dagens oppslag i Aftenposten, med den betegnende tittelen "Faremo frykter hackere, men er samtidig ikke så bekymret".

Det interessante kommer først i tredje siterte svar på spørsmål, der vår vikarierende justisminister etter de obligatoriske floskelavleveringene med marginal sannhetsgehalt ('dette er ikke overvåking', 'vi styrker personvernet', osv) avslutter med

Det vil forbause meg mye om vi ikke også får en diskusjon om hvordan trafikkdata kan brukes kommersielt.


Vi skal huske på at Grete Faremo i sin forvisningstid fra politikken (hun forsvant fra justisministerposten i Torbjørn Jaglands regjering midt på nittitallet, etter bråket som oppstod da det viste seg at minst ett medlem av Lund-kommisjonen hadde vært under overvåking mens kommisjonens arbeid pågikk) var innom IT-bransjen, der hun antakelig må ha plukket opp tanken om adferdsdata som handelsvare. Det skulle ikke forundre om akkurat Faremos tidligere arbeidsgiver Microsoft ville være svært takknemlig mottaker av detaljerte oppplysninger om hvem som snakker sammen og skriver til hverandre, med noe nær komplette adferdsdata for hele befolkningen. Når kommersiell utnyttelse er bare en forsnakkelse unna, er det grunn til å spisse ørene.

Men for all del, i det perspektivet -- at motivene bak iveren for elektronisk brev- og besøkskontroll for hele nasjonen ikke er rent politiske, men også klart kommersielle -- avslører merkelig nok tilhengerne av det uspiselige direktivet mer menneskelighet enn noen gang før. Det handler kanskje helt enkelt om grådighet. Så er de kanskje ikke primært ute etter å ha kontroll på politiske motstandere likevel. De ønsker å selge detaljerte opplysninger om ditt og mitt privatliv til høystbydende, gjerne flere ganger til forskjellige aktører til hver sin pris.

Men før dataene kan selges eller på annen måte overlates til kommersielle interesser, er det avgjørende at dataene faktisk blir samlet inn. I dag er innsamling og oppbevaring av detaljerte trafikkdata i virkelig kommersielt interessant skala (les: Til: og Fra: med nøyaktig tidspunkt for all epost, samme for telefonsamtaler, men da supplert med posisjonsdata med brukbar oppløsning) ikke tillatt i Norge. Det er de enkelte operatørene som står for innsamlingen, og hvilke data som blir samlet inn, er styrt av hver enkelt operatørs faktureringsrutiner og driftstekniske hensyn.

Det lovforslaget som Arbeiderpartiet for tiden er alene om å gå inn for, forutsetter at større mengder adferdsdata enn noengang før blir samlet inn og lagret, og sannsynligvis vil man også ende opp med ett sentralt og ytterst attraktivt lagringssted. Lovforslaget legger riktignok opp til at utlevering av data fra det sentrale samlingsstedet skal være under domstolskontroll, men det er en smule påfallende hvor lite bekymret vår fungerende justisminister er for at brev- og besøkskontrolldataene skal komme på avveie.

Politiet har alltid hatt mulighet til å hente ut og reservere disse dataene når det er behov for det, sentral lagring vil gjøre det lettere å hente ut virkelig verdifulle data om deg og meg for de som ikke har skrupler med å gå bakveier til dataene. Samtidig vet vi fra de landene som har innarbeidet datalagringsdirektivet i nasjonal lov at direktivet helt klart ikke bidrar til å bedre oppklaringsgrad eller forekomst av kriminalitet, og at flere EU-land har kjent direktivet eller innføringslovene grunnlovsstridige. Men alt dette bekymrer tilsynelatende ikke vår fungerende justisminister. Kanskje neste datalagringslov vil gjøre det lettere å selge data om ditt og mitt privatliv over bordet.

Stortingsbehandlingen av datalagringsdirektivet innledes med høringer 7. og 9. februar. Se sakssidenestortinget.no (med informativ samleside) for detaljer.

Sunday, January 30, 2011

I will not mindlessly paste from HOWTOs

Even with proper discouragement, mindless pasting is rampant, it seems

It had to happen sooner or later.

My incoming mail this morning had one item about what I thought was a fairly trivial misconfiguration, and I answered it like this
From: peter@bsdly.net (Peter N. M. Hansteen)
Subject: Re: interesting-traffic
To: Name Withheld <Name.Withheld@gmail.com>
Cc: peter@bsdly.net
Date: Sun, 30 Jan 2011 12:44:35 +0100

Name Withheld <Name.Withheld@gmail.com> writes:

> how should i handle the 'intersting-traffic macro not defined' error
> in pf.conf on obsd 4.8 reboot syntax error starting pf?

either define the macro (remove a # comment perhaps) or remove any
references to it.  Have you been pasting from a partial example
floating around the web perhaps?

- P


Then a few sips of coffee later, it dawned on me: the macro interstring-traffic is more than likely one I made up for the bridge example in the short (and now rarely updated) version of my PF tutorial document. (I added the strongly worded note there as a reaction to this incident).

So it's at least partly my fault. I put an incomplete example out there, hoping that whoever stumbled upon the material would grasp the context and fill in any needed details. The important bits are all there, but when pasted into a config without checking, the result will be just as Name Withheld experienced.

But then I can't really take the full blame: Had he bothered to read the rest of the document or even the book that's a further development, he would have seen this admonition which comes out even more clearly in the slides version. If for some reason the links are inoperative, here it is:

The Pledge of the Network Admin

This is my network. 

It is mine 
or technically my employer's, 
it is my responsibility 
and I care for it with all my heart

there are many other networks a lot like mine,

but none are just like it.

I solemnly swear 

that I will not mindlessly paste from HOWTOs.


I actually recite that at the very beginning of all my tutorial sessions, and while of course it's sometimes accompanied by giggles, the point remains: there is no substitute for actually understanding your configuration. Testing (if nothing else, a quick sudo pfctl -vnf /etc/pf.conf and reading the output before rebooting) would have helped enormously too.For those hungry for fresh PF tutorials, I'll jump the gun and announce that there will be one by yours truly at AsiaBSDCon 2011, final schedule to appear on that URL shortly. A few other events are in the works too, more details here and at the PF tutorial page when details are settled.